Eric Lacroix nieuwe voorzitter NLG

De leden van NLG hebben Eric Lacroix tot voorzitter van het bestuur benoemd. Hij is per 1 januari 2016 Coen van Ham opgevolgd die sinds 2012 het voorzitterschap heeft vervuld.

Eric Lacroix (50) is directeur en mede-eigenaar van Offermans Joosten in Geleen. Daarnaast is hij directeur van NLG Pensioenservices, het gezamenlijke pensioenbedrijf van de kantoren van NLG.

Onder leiding van Coen van Ham heeft het bestuur in de afgelopen vier jaar onder andere een verregaande samenwerking tussen de leden op het gebied van IcT en integraal gezondheidsmanagement tot stand gebracht. Ook heeft NLG recentelijk besloten tot het gezamenlijk oprichten van een volmachtbedrijf voor inkomensverzekeringen.

Eric Lacroix: “Door de sterke samenwerking kan NLG zich richten op het ontwikkelen en uitrollen van commerciële concepten, zoals specifieke doelgroepproposities, waarbij we uiteraard gebruikmaken van de landelijke dekking die we als groep hebben.” Coen van Ham: “Ik heb met plezier de voorzittershamer gehanteerd. NLG is uitgegroeid tot een hechte club met leden die veel zaken gemeenschappelijk willen aanpakken. Met Eric aan het roer is NLG klaar voor de volgende fase.”

Het bestuur bestaat verder uit Sander Groenendijk (BeneVia) en Bob Veldhuis (Veldhuis Adviesgroep).

Kijken hoe we onze expertise nóg beter kunnen vermarkten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook Kettlitz Wulfse in Nieuwegein zet in op totaalrelaties. Maar voor een totaalrelatie moet je als adviseur wel iets doen. Het is een van de ondernemersuitdagingen die het werk voor Coen van Ham zo leuk maken.
Toon Berendsen Lees verder

Actualiteiten rondom pensioen en inkomen centraal

Op 3 juli jl. kwamen bijna dertig NLG-adviseurs bijeen in Beachclub Down Under, nabij Utrecht, om kennis te nemen van de laatste stand van zaken op pensioen- en inkomensgebied.

Pensioenspecialist Piet Jasperse (Kettlitz Wulfse Verzekeringen) nam alle deelnemers tijdens het eerste gedeelte in vogelvlucht mee in alle pensioenactualiteiten. Niet alleen de vele veranderingen zette hij daarbij uiteen, ook gaf hij aan wat zijns inziens de aanleiding van de wetgever moest zijn geweest om te komen tot de betreffende maatregelen en veranderingen. Door de vele onderbouwingen en voorbeelden toonde Jasperse zich een echte praktijkman. Behalve de overdracht van veel technische informatie deed hij de deelnemers ook diverse suggesties aan de hand. Zo benadrukte hij het belang van het hebben van draagvlak als werkgever bij het implementeren van de pensioenversoberingen. “De werkgever heeft diverse mogelijkheden om wijzigingen door te voeren. Het is belangrijk dat hij medewerkers in dit proces betrekt. Verder is het van belang vooraf goed naar je dienstverlening te kijken. Welke rol wil je innemen? Die van echte adviseur of richt je je ook op zaken als mutatieverkeer? Vervolgens is het van belang hoeveel de klant je hiervoor betaalt. Neem dat direct mee in het overleg! En ten overvloede: zorg dat je altijd goed voorbereid het gesprek in gaat. Dat je beschikt over een actuele deelnemerslijst en dat je alle huidige polissen in beeld hebt.” Hoe de verzekeraars met de nieuwe situatie omgaan, verschilt per uitvoerder. Jasperse: “Het is in ieder geval goed om te weten dat NLG Pensioenservices dit voor de hele groep bijhoudt en in kaart brengt.”

Lees verder

Volmachten willen aan het werk

De initiatiefgroep Volmachtbeloning presenteerde tijdens een viertal sessies een nieuw model voor volmachtbeloning, dat kan rekenen op steun van de markt en van de toezichthouder. De zeven verzekeraars in de Initiatiefgroep (die verder bestaat uit 15 gevolmachtigden) vertegenwoordigen 60 procent van de markt. Het model is voor iedereen toegankelijk en bruikbaar. Willem Vreeswijk

Lees verder

We zijn ons vak aan het heruitvinden

“Natuurlijk verandert er veel tegelijkertijd in het adviesvak en mag de regelzucht wel een onsje minder, maar ik ben geen zwartkijker. De ontwikkelingen geven een enorme push aan de professionalisering van het vak en dwingen ons bovendien om ons beter te positioneren bij de klant. Er valt veel te ondernemen. We moeten ons vak immers heruitvinden, ook al is de juiste ondernemersroute nog vaak lastig te vinden”, aldus Coen van Ham, directeur Kettlitz Wulfse in Nieuwegein.

Lees verder